Bà giáo già dạy trẻ thiểu năng đọc thông viết thạo

Nhiều trình độ khác nhau, những trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ… đã biết đọc biết viết từ khi tham gia lớp học linh hoạt của bà giáo hơn 70 tuổi ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nguồn bài viết:
Tagged
facebook
Bạn cần đăng nhập để tiếp tục.

Quên tài khoản? 路 Trợ giúp

Đăng nhập Facebook

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục
Quên tài khoản?    Đăng ký Facebook
English (US) Tiếng Việt 中文(台灣) 한국어 日本語 Français (France) Español
Top