Chỉ người IQ 150 mới trả lời chính xác 10/10, đến câu số 3 nhiều người đã phải bối rối


#7.

Tổng thời gian là 1 giờ, uống ngay 1 viên, sau nửa giờ uống viên thứ 2, viên thứ 3 uống sau nửa giờ nữa.

#8.

Chẳng cần thời gian vì bức tường đã được xây rồi.

#9.

que diêm.

#10.

Tất cả các tháng.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Nguồn bài viết: http://yeah1.com/xa-hoi/chi-nguoi-iq-150-moi-tra-loi-chinh-xac-10-10-den-cau-so-3-nhieu-nguoi-da-phai-boi-roi-2.html
facebook
Bạn cần đăng nhập để tiếp tục.

Quên tài khoản? 路 Trợ giúp

Đăng nhập Facebook

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục
Quên tài khoản?    Đăng ký Facebook
English (US) Tiếng Việt 中文(台灣) 한국어 日本語 Français (France) Español
Top